سوسک های کرگدنی خرما

لارو سفید رنگ، درشت و خمیده شده با پاهای سینه ای قدرتمند و سر قهوه ی مانند و آرواره ای قوی میباشد. نوع بالغ این حشره به شکل سوسک های درشت،سیاه براق است. حشره ی نر آن در وسط سر خود دارای زائده ی شاخ مانندی که نوک آن به سمت عقب برگشته است، می باشد. زمستان خود را به صورت لارو میگذرانند و در اوایل بهار حشرات کامل نمایان میشوند. تخم گذاری در تاج درخت و در لابلای دمبرگ ها و بین خوشه ها و چوب های تنه ی درخت نخل خرما صورت میگیرد. ایجاد حفره هایی در الیاف تنه توسط حشره ی ماده و تخم گذاری در آن (یک نسل در سال)

  • خسارت این حشره که باعث میشود آن را جزء آفات درخت نخل قرار داد می توان به تغذیه ی لاروها از سنج های برگ و دم خوشه ها اشاره کرد که وزش باد باعث شکسته شدن برگ ها و خوشه ها می شود.

بکار بردن تله نوري، هرس دمبرگها، روش‌هاي فیزیکی و زراعی کنترل کننده این آفات می‌باشند.

۲٫موریانه ی خرما

حشرات نر و ماده ای با رنگ قرمز با بالهای شفاف که این بال ها دارای رگ های فرعی و اصلی است. این حشرات در فصل بهار از لانه ی خود خارج میشوند، جفت گیری  میکنند و دوباره شروع به لانه سازی میکنند و کلنی جدیدی را میسازند.کلنی موریانه ها معمولا در عمق ۴۰-۶۰ cm خاک است که به رطوبت خاک بستگی دارد.

این آفت به درختان مانند مو، هلو،خرما و حتی پنبه و چغندرقند آسیب میرساند، فقط به جوی های خشک قناعت نکرده و به بافت های زنده ی

تنه ی گیاهان نیز  آسیب میرساند و از شیرآبه ی گیاه که در اثر قطع آوندها به بیرون میریزد تغذیه میکنند. مانع رشد گیاه میزبان و ایجاد کانال هایی به اندازه ی یک متر در تنه ی درخت خرما میشود. راهای کنترل :

  1. پرندگان، مورچه ها و ساير دشمنان طبيعي، شکار مي شوند
  2. از طریق کاشت پاجوش های سالم و قوی
  3. انجام دادن عملیات های زراعی مفید و پر بازده
  4. شخم زدن سطح خاک پس آز آختلاط ليندين و فورآدآن با خاک.